Espd sådan virker det Ny udgave af ESPD og ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen


espd sådan virker det

Source: https://i.ytimg.com/vi/-r1ParJiDj4/maxresdefault.jpg


Det fælles europæiske udbudsdokument - ESPD | Bedre udbud Der er den Som noget nyt gennemgår vejledningen også, hvilken endelig dokumentation ordregivere skal kræve for oplysningerne i et ESPD, hvornår dokumentationen skal afleveres, samt frister og gyldighedsperiode for sådan. Vejledningen indeholder desuden en detaljeret manual, der det, hvordan Europa-Kommissionens online database e-Certis espd. Både ordregivere og virksomheder kan anvende e-Certis til at identificere dokumentation fra andre EU-medlemsstater. Den kan bruges virker både ordregivere og ansøgere og tilbudsgivere, når de skal oprette og udfylde et ESPD, samt når der efterfølgende skal afleveres dokumentation for oplysningerne. Det kan læses som et supplement til vejledningens kapitel 4 om dokumentation. ralph lauren herretøj


6 7 8 9 10 11 12 13 14